วัดจอมคีรี หนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

0
1169
วัดจอมคีรี หนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

วัดจอมคีรี หนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดจอมคีรี (วัดหนองกอก) เลขที่ 100 หมู่ 6 บ้านหนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
วัดจอมคีรี หนองกอก บ้านหนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2485 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดจอมคีรี หนองกอก

วัดจอมศรีดอยหนองกอก ก่อตั้งเมื่อปี ฑ.ศ. ๒๔๘๕ โดยก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ต่อมามีผู้มีจิตศรัทได้ทำการก่อสร้างวิหารขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยแม่นพอ่อง เป็นประธาน ปัจจุบันได้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยทิศตั้งวัด ทางทิศเหนือ จดพื้นที่บ้านปากทาง หมู่ที่ ๗ ทางทิศใต้ จดหมู่บ้านหนองกอก ทางทิศตะวันออก จดป่าสงวง ทางทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ สิ่งก่อสร้างการในวัด กุฏิแม่ชี หอฉัน กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ ศาลาบาตร ปูชณียสถานภายในวัด พระวิหาร พระธาตุเจดีย์

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี
กิจกรรม ประเพณีตัดบาตรเทโวโรหณะ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ วันออกพรรษา จนถึงวันที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๘๐ คน รูปแบบ/ลักษณะของกิจกรรม ประกาศให้ญาติโยมผู้สนใจบุญมาร่วมใส่บาตรแล้วนิมนต์พระสงฆ์แต่ละวัดในตำบลมาบิณฑบาตร ตอนเช้าคณะศรัทธา ผู้ใจบุญช่วยกันใส่บาตร เสร็จ แล้วทอดผ้าป่าที่ญาติโยมผู้ใจบุญมาร่วมกันทำบุญ เมื่อพัฒนากิจกรรมต่อๆไป ชื่อกิจกรรม ประเพณีเดือนยี่เป็ง จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน จนถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ทุกปี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๒๐๐ คน รูปแบบ/ลักษณะของ ประธานในหมู่บ้านและผู้สู้อายุเด็กเยาวชนร่วมกันทำกิจกรรมกระทงใหญ่ประกวดกระทง ประกวดกิจกรรมแข่งขันดอกไม้ไฟ

เจ้าอาวาสวัดจอมคีรี หนองกอก

พระยุทธศักดิ์ ปญฺญาวฒฺโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดจอมคีรี ประวัติด้านการศึกษาของพระยุทธศักดิ์ ปญฺญาวฒฺโท พระยุทธศักดิ์ ปญฺญาวฒฺโท เจ้าอาวาสวัดจอมคีรี จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดจอมคีรี หนองกอก

พระบุญปั๋น ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระอุ่น ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระเสาร์ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระบุณมา ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระสมเพรช ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน

แผนที่วัดจอมคีรี หนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดจอมคีรี หนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดติยะสถาน (ไทยใหญ่) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

วัดแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

วัดป่าอาจารย์ตื้อ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

วัดปากทาง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง