วัดจำปาขาว ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย

0
725

วัดจำปาขาว ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดจำปาขาว ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วัดจำปาขาว ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดจำปาขาว

เจ้าอาวาสวัดจำปาขาว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดจำปาขาว

แผนที่วัดจำปาขาว ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดจำปาขาว ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่