วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง

0
1390

วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดดงป่างิ้ว

เจ้าอาวาสวัดดงป่างิ้ว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดงป่างิ้ว

แผนที่วัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดดงป่างิ้ว ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่