วัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง

0
1611

วัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดดงป่าซาง

เจ้าอาวาสวัดดงป่าซาง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดงป่าซาง

แผนที่วัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดดงป่าซาง ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่