วัดดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

0
777

วัดดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดดอนจีน

เจ้าอาวาสวัดดอนจีน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอนจีน

แผนที่วัดดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดดอนจีน ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่