วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

0
542
วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดดอยสัพพัญญู

เจ้าอาวาสวัดดอยสัพพัญญู

ลำดับเจ้าอาวาสวัดดอยสัพพัญญู

แผนที่วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใหม่เมืองสวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

วัดใหม่ห้วยมะนาว(วัดใหม่สวรรค์(ห้วยมะนาว)) ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง