วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย

0
1293

วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย เมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดดอยแท่นพระผาหลวง

เจ้าอาวาสวัดดอยแท่นพระผาหลวง

อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแท่นพระผาหลวง

แผนที่วัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดดอยแท่นพระผาหลวง ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่