วัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง

0
2464
วัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดตองกาย เลขที่ 144 หมู่ 1 บ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

วัดตองกาย บ้านตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2405 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2536

ประวัติวัด
วัดตองกายเมื่อก่อนมีชื่อเดิมว่า วัดโต้งล้อม เนื่องจากบริเวณรอบๆ วัดในสมัยก่อนนั้นเป็น ไร่นาของชาวบ้าน ล้อมรอบวัดอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดโต้งล้อม จากนั้นจึงเพี้ยนมาเป็นวัดตองกาย เนื่องจากมีต้นไม้สักมาพาดบริเวณหน้าวัด ในภาษาเหนือ คำว่าพาด ก็จะเรียกกันว่า ก่าย

เจ้าอาวาสวัด
พระครูสมุห์ ธนกุล ธนปาโล เจ้าอาวาสวัดตองกาย

อดีตเจ้าอาวาสวัด

แผนที่วัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอยแก้ว

วัดป่าจี้

วัดดอยเปา

วัดอินทราวาส (วัดต้นเกว๋น)