วัดต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

0
1768
วัดต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดต้นผึ้ง เลขที่ 110 หมู่ 9 บ้านต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
วัดต้นผึ้ง บ้านต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2416 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2558

ประวัติวัดต้นผึ้ง

วัดต้นผึ้งสร้างเมื่อ พ.ศ.2416 มีอาณาเขตทิศเหนือประมาณ 41 วา จดคลองส่งน้ำเข้านา ทิศใต้ประมาณ 51 วา จดที่ของราษฎร ทิศตะวันออกประมาณ 31 วา จดคลองส่งน้ำเข้านา ทิศตะวันตกประมาณ 35 วา จดถนนและที่เอกชน

เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง

พระครูจันทบุญโญปถัมภ์ สิริจนฺโท มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ประวัติด้านการศึกษาของพระครูจันทบุญโญปถัมภ์ สิริจนฺโท พระครูจันทบุญโญปถัมภ์ สิริจนฺโท เจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง จบการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนธรรมราชศึกษา

ลำดับเจ้าอาวาสวัดต้นผึ้ง

พระซาว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2449 ถึงปี พ.ศ.2454
พระหมู ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2455 ถึงปี พ.ศ.2456
พระดวง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2457 ถึงปี พ.ศ.2462
พระติ๊บ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 ถึงปี พ.ศ.2467
พระหนิ้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2468 ถึงปี พ.ศ.2472
พระอ้าย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 ถึงปี พ.ศ.2477
พระบุตร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2478 ถึงปี พ.ศ.2480
พระวัง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 ถึงปี พ.ศ.2482
พระไฝ ญาโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2483 ถึงปี พ.ศ.2513
พระอธิการอินทร จารุวณฺโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ถึงปี พ.ศ.2527
พระครูจันทบุญโญปถัมภ์ สิริจนฺโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดต้นผึ้ง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง

วัดป่าเจริญธรรม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

วัดมะกับตอง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

วัดร้องสร้าน ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง