วัดทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว

0
1110
วัดทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดทุ่งกู่ 159 หมู่ 2 บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50190

วัดทุ่งกู่ บ้านทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาติตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2365

ประวัติวัดทุ่งกู่

วัดทุ่งกู่ ตั้งอยู่บ้านทุ่งกู่ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดทางสาธารณะ ทิศใต้จดที่ดินของเอกชน ทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทิศตะวันตกจดลำธารสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวนสองแปลง เนื้อที่ 2ไร่ 2 งาน วัดทุ่งกู่ สร้างเมื่อพ.ศ. 2365 ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านทุ่งกู่

เจ้าอาวาสวัดทุ่งกู่
พระอธิการบุญยง กุสโล เจ้าอาวาสวัดทุ่งกู่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดทุ่งกู่ ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการบุญยง กุสโล พระอธิการบุญยง กุสโล เจ้าอาวาสวัดทุ่งกู่ จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนบ้านต้นรุง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดทุ่งกู่

แผนที่วัดทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดทุ่งกู่ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันถนน ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว

วัดต้นรุง ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว

วัดทุ่งห้า ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว

วัดสันคะมอก ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว