วัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
3699
วัดท่าข้าม บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์:089-7591367 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2030 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2493

วัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดท่าข้าม บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

วัดท่าข้าม บ้านท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์:089-7591367 สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2030 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2493

ประวัติวัดท่าข้าม

วัดท่าข้ามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2030 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2493 เดิมกลางหมู่บ้านมีท่าน้ำสำหรับข้ามไปมาเพื่อค้าขายติดต่อธุระของประชาชน พร้อมกับมีบริเวณกว้างสำหรับใช้ประชาชนได้พักผ่อนก่อนข้ามฝั่งน้ำเม่เหียะไปมาทางทิศเหนือ ตามประวัติบอกว่าได้มีการอัญเชิญพระมหาชินธาตุเจ้าหรือพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง ขบวนแห่อัญเชิญพระธาตุมาข้ามท่าน้ำแม่เหียะและได้พักชั่วคราว ณ บริเวณนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ หลังจากนั้นขบวนแห่ก็เดินทางต่อ ถึงพลับพลาหรือตำหนักของเจ้านายฝ่ายเหนือปัจจุบันคือวัดตำหนัก จากนั้นเจ้านายฝ่ายเหนือก็ต้อนรับขบวนแห่ แล้วก็นำพระบรมสารีริกธาตุสู่เมืองเชียงใหม่ให้เจ้าเมือง/ประชาชนได้สักการะบูชา เมื่อนำพระบรมสารีริกธาตุกลับก็จะมาผ่าน ณ จุดเดิมคือท่าน้ำแม่เหียะ ชาวบ้านท่าข้ามจึงได้ตกลงกันสร้างวัด ณ บริเวณที่พักนั้นเรียกชื่อว่าวัดท่าข้าม

งานสถาปัตยกรรม
1 พระอุโบสถ สร้างสำเร็จและทำการฉลองเมื่อปี พ.ศ. 2551 อุโบสถไม้สักทอง ลงรักปิดทอง หน้าบันปั้นลม ช่อฟ้าทรงล้านนาประยุกต์
2 พระวิหาร สร้างสำเร็จและทำการฉลองเมื่อปี พ.ศ. 2539 เป็นทรงล้านนา ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก แกะสลักลวดลายด้วยไม้สัก

งานศิลปกรรม
1 สัตตภัณฑ์ เป็นของเก่าแบบล้านนา จำนวน 1 หลัง
2 ตู้พระธรรม เป็นของเก่าแบบล้านนา จำนวน 2 ใบ

รูปจิตรกรรม
1 – พระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างเป็นภาพเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีวัฒนธรรมของชาาบ้านทางล้านา

เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม

พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ประวัติด้านการศึกษาของพระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโน
พระมหาปองปรีดา ปริปุณฺโน เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2544

ลำดับเจ้าอาวาสวัดท่าข้าม

1. พระโพธิ พ.ศ. 2346-2400
2. พระติ๊บปาละ พ.ศ. 2401-2418
3. พระอธิการจันทร์ จันทวํโส พ.ศ. 2418-2447
4. พระคำตั๋น พ.ศ. 2447-2452
5. พระอธิการจันทร์ จันทวํโส พ.ศ. 2452-2507
6. พระประเวส สายกับ พ.ศ. 2507-2510
7. พระทองดี พ.ศ. 2511-2514
8. พระบุญตัน พ.ศ. 2515-2518
9. พระเพชร พ.ศ. 2519-2520
10. พระสมบูรณ์ พ.ศ. 2521-2523
11. พระมานะ พ.ศ. 2524-2531 1
12. พระภานุพงษ์ พ.ศ. 2531-2532 1
13.พระครูโกศลปริยัติวิสิฐ พ.ศ. 2533-2555 (พ.ม.ยุทธนา สิริปัญโญ, ธนะสาร) 1
14. พระมหาปองปรีดา ปริปุณโณ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน

แผนที่วัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดท่าข้าม ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดต้นปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดตองกาย ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง