วัดธรรมชัยยา(วัดทุ่งละคร) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง

0
471

วัดธรรมชัยยา(วัดทุ่งละคร) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดธรรมชัยยา(วัดทุ่งละคร) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วัดธรรมชัยยา(วัดทุ่งละคร) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดธรรมชัยยา

เจ้าอาวาสวัดธรรมชัยยา

ลำดับเจ้าอาวาสวัดธรรมชัยยา

แผนที่วัดธรรมชัยยา(วัดทุ่งละคร) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดธรรมชัยยา(วัดทุ่งละคร) ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่