วัดน้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

0
1442
วัดน้ำตกแม่สา บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ.2526

วัดน้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดน้ำตกแม่สา 104/2 หมู่ 1 บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

วัดน้ำตกแม่สา บ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดมหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ.2526

ประวัติวัดน้ำตกแม่สา

เจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สา

พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ ฐิตวฑฺฒโน มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น จร.ชท. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สา และยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะตำบล (จต.)
ประวัติด้านการศึกษาของพระครูสถาพรพัฒนวงศ์ ฐิตวฑฺฒโน พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ ฐิตวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สา จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ลำดับเจ้าอาวาสวัดน้ำตกแม่สา

พระครูบาบุญปัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ถึงปี พ.ศ.2516
พระอธิการอินสอน เขมงฺกโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ถึงปี พ.ศ.2542
พระครูสถาพรพัฒนวงศ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดน้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดน้ำตกแม่สา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

วัดบ้านโฮ่งใน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

วัดอัมพวัน ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม

วัดคีรีบรรพต ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม