วัดบุปผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี

0
785

วัดบุปผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดบุปผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดบุปผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดบุปผาราม

เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม

แผนที่วัดบุปผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดบุปผาราม ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่