วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
3668

วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 405 ถนนบ้านท่อ-ป่าตัน บ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

วัดบ้านท่อ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2315 บ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัดบ้านท่อ
วัดบ้านท่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2315 แต่ประวัติหรือตำนานความเป็นมาไม่ปรากฏ สร้างเมื่อ พ.ศ.2300 โดยสันนิษฐานว่า มีชาวพม่า มาอาศัยอยู่บริเวณนี้ และสร้างเจดีย์ไว้ โดยจำลองมาจากเจดีย์ ชวาดากอง โดยตั้งชื่อว่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดมะเมีย ศิลปะเป็นแบบล้านนา สร้างจากปูนขาว ต่อมาชาวบ้านมีการบูรณะ โดยการนำปูนซีเมนต์มาก่อสร้างทับ จากเดิมที่เป็นศิลปะแบบพม่า กลายมาเป็นศิลปะแบบล้านนาในปัจจุบัน และอีกประวัติหนึ่งคาดว่าจะเกิดมาพร้อมกับชุมชนบ้านท่อแต่โบราณสมัยที่แรกเริ่มก่อตั้งเมืองเชียงใหม่มาช้านาน ผ่านยุคที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามา 200 กว่าปี จนอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม และในที่สุดล้านนาถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยวัดบ้านท่อได้รับราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2492 โดยการบริหารและการปกครองวัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำ

สถาปัตยกรรม
1 พระเจดีย์ (พระธาตุ) ชื่อพระเจดีย์พุทธรัตนวิโรจน์ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพร้อมพระธาตุ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัดบ้านท่อ ถึงแม้ว่าร่องรอยของสถาปัตยกรรมเดิมจะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบใหม่ แต่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวชุมชนบ้านท่อได้ร่วมมือร่วมใจในการบูรณะ พร้อมกับก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของวัด ทรงพระธาตุเจ้าดอยสุเทพฯ
2 พระอุโบสถ สร้างมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2492 แล้วมาปรับปรุงทรางอาคารใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2546 แบบล้านนา
3 พระวิหาร สร้างมาแล้วในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 1 (พระอธิการก้อนแก้ว พ.ศ. – ถึง พ.ศ. 2455) แบบล้านนา

งานศิลปกรรม
1 ธรรมมาสส์แบบล้านนา สร้างมาแล้วในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 1 (พระอธิการก้อนแก้ว พ.ศ. – ถึง พ.ศ. 2455) แบบล้านนา
2 สัตตภัณฑ์ เครื่องบูชา มีมาแล้วกับการสร้างวัด แบบล้านนา
3 ตู้พระธรรม (บรรจุพระคัมภีร์โบราณฉ มีมาแล้วในสมัยเจ้าอาวาสองค์ที่ 1 (พระอธิการก้อนแก้ว พ.ศ. – ถึง พ.ศ. 2455) แบบล้านนา

เจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ

ลำดับเจ้าอาวาสวัดบ้านท่อ
ลำดับเจ้าอาวาส:
ทำเนียบเจ้าอาวาส 1. พระอธิการก้อนแก้ว พ.ศ. – ถึง พ.ศ. 2455
2. พระอธิการคำปัน ชยฺลงฺกาโล พ.ศ. 2455 ถึง พ.ศ. 2487
3. พระอธิการแสนคำ สุภตฺโท พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2499
4. พระอธิการอินสม อินทวนโน พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2515
5. พระอธิการแก้ว โชติธมฺโม พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2526
6. พระครูอาทรสังวรคุณ พ.ศ. 2527 ถึง ปัจจุบัน

แผนที่วัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดเมืองลัง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่หยวก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่