วัดบ้านวาก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน

0
1812
วัดบ้านวาก(วัดศรีลอมเมือง) ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านวาก(วัดศรีลอมเมือง) ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : 79 หมู่ 4 บ้านวาก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50130

วัดบ้านวาก(วัดศรีลอมเมือง) บ้านวาก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอณุญาติตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2331

ประวัติวัดบ้านวาก

ได้รับอณุญาติตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2331

เจ้าอาวาสวัดบ้านวาก
พระครูปริยัติวราคม วรธมฺโม มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอกปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านวาก ประวัติด้านการศึกษาของพระครูปริยัติวราคม วรธมฺโม พระครูปริยัติวราคม วรธมฺโม เจ้าอาวาสวัดบ้านวาก จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2547

ลำดับเจ้าอาวาสวัดบ้านวาก

แผนที่วัดบ้านวาก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดบ้านวาก ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่