วัดบ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว

0
1033
วัดบ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดบ้านเหล่า-ต้นม่วง บ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

สำนักปฏิบัติธรรมบ้านเหล่า ต้นม่วง

แผนที่วัดบ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


วัดที่อยู่ใกล้เคียงวัดบ้านเหล่า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านล้อง ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว

วัดป่าแขม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว

วัดแม่แวน ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว

วัดแม่เหียะโพธาราม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว