วัดปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด

0
517

วัดปัญญาวุธาราม(สันกู่) (วัดสั้นกู่) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดปัญญาวุธาราม(สันกู่) (วัดสั้นกู่) ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดปัญญาวุธาราม

เจ้าอาวาสวัดปัญญาวุธาราม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดปัญญาวุธาราม

แผนที่วัดปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดปัญญาวุธาราม ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่