วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

0
645

วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง (วัดหัวเสือ) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ สาขาวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง (วัดหัวเสือ) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์

เจ้าอาวาสวัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์

แผนที่วัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดป่ากุลพันธ์ภิรมย์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่