วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง

0
1027

วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดป่าตึงโรงวัว

เจ้าอาวาสวัดป่าตึงโรงวัว

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าตึงโรงวัว

แผนที่วัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดป่าตึงโรงวัว(วัดต้นแก้วรัตนาราม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่