วัดป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

0
1169
วัดป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดป่าหมาก เลขที่ 140 หมู่ 7 บ้านป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

วัดป่าหมาก บ้านป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติวัดป่าหมาก

วัดป่าหมากตั้งอยู่เลขที่140 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้างมานาน ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ แต่พอมาถึงเมื่อปีพ.ศ.2514 ชาวบ้านจึงพร้อมใจกัน ที่จะฟื้นฟูวัดร้างแห่งนี้ ยกให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ จึงได้ร่วมกันพัฒนา โดยได้นิมนต์ พระครูบาบุญมา ฐิตสทฺโธ มาเป็นประธานในการริเริ่มสร้างวัด ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันมีพระอธิการวีรยุทธ ฐิตวฑฺฒโน เป็นเจ้าอาวาส

เจ้าอาวาสวัดป่าหมาก

พระอธิการวีรยุทธ ฐิตวฑฺฒโน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดป่าหมาก และยังดำรงตำแหน่งเป็นเลขาฯ รองเจ้าคณะอำเภอ ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการวีรยุทธ ฐิตวฑฺฒโน พระอธิการวีรยุทธ ฐิตวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าหมาก จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2555

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าหมาก

พระครูบา บุญมา ฐิตวฑฺฒโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 ถึงปี พ.ศ.2520
พระอธิการสมภพ ปิยะธมฺโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ถึงปี พ.ศ.2532
พระอธิการสมหมาย อริยะวังโส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ถึงปี พ.ศ.2543
พระอธิการอินทร์ชัย อรินชโย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปี พ.ศ.2555
พระอธิการวีรยุทธ ฐิตวฑฺฒโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดป่าหมาก ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดช่างคำ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดเทพประสิทธิ์ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดวรเวทย์วิสิฐ (วัดช่างหม้อ) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง

วัดสันกู่สุทธิ​พันธ์​ (บ้านดู่) ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง