วัดป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง

0
889

วัดป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดป่าเนรมิต

เจ้าอาวาสวัดป่าเนรมิต

ลำดับเจ้าอาวาสวัดป่าเนรมิต

แผนที่วัดป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดป่าเนรมิต ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่