วัดพรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

0
834
วัดพรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดพรหมจริยาวาส หมู่ 4 บ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วัดพรหมจริยาวาส บ้านแม่งอนขี้เหล็ก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2369 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2494

ประวัติวัดพรหมจริยาวาส

เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส

พระใบฎีกาแสวง ฐิตฺตธมฺโม ฐิตธมฺโม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส ประวัติด้านการศึกษาของพระใบฎีกาแสวง ฐิตฺตธมฺโม ฐิตธมฺโม พระใบฎีกาแสวง ฐิตฺตธมฺโม ฐิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ลำดับเจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส

แผนที่วัดพรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดพรหมจริยาวาส ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่งอน ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

วัดสุคันธวารี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

วัดพระธาตุดอยแก้ว(วัดห้วยลึก) ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง

วัดทุ่งจำลอง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง