วัดพระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง

0
653

วัดพระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดพระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดพระธาตุจอมธรรม

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมธรรม

ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมธรรม

แผนที่วัดพระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดพระธาตุจอมธรรม ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่