วัดพระธาตุดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง

0
1223
วัดพระธาตุดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดพระธาตุดอยพระเจ้า หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยพระเจ้า หมู่ 11 บ้านเมืองกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัด

เจ้าอาวาสวัด

ลำดับเจ้าอาวาสวัด

แผนที่วัดพระธาตุดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดพระธาตุดอยพระเจ้า ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่