วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี

0
1692
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่่ตั้ง :  เลขที่ 198 บ้านป่าเก็ดถี่ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ บ้านป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นราวปีพ.ศ. ๒๐๙๘ อายุ ๔๕๖ ปี (๒๕๕๔) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖

วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ บ้านป่าเก็ดถี่ เลขที่ ๑๙๘ หมู่ที่ ๔ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ พื้นที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๗๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๗๔๐

ประวัติความเป็นมาของวัดพระนอนป่าเก็ดถี่

ตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเสด็จโปรดสัตว์โลกนั้นพระองค์ได้โปรดยักษ์ซึ่งกำลังไล่จับลูกสาวนายแสนแซ่วปลอดภัย ดังนั้นผู้เป็นลูกสาวจึงพานายแสนแซ่วไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ประทานเส้นเกศาให้ ต่อมานายแสนแซ่วและลูกสาวก็ได้สร้างพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขึ้นโดยนำเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้าประดิษฐานไว้ในเศียรของพระพุทธรูป ไม่นานนักบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปก็กลายเป็นวัดขึ้นมา เรียกว่า “พระนอนแสนแซ่ว” และเนื่องจากแถวนั้นมีป่าต้นเก็ดขึ้นจำนวนมาก บางครั้งชาวบ้านจึงเรียกว่า “วัดพระนอนป่าเก็ดถี่” และเป็นพระนอนใหญ่แห่งเดียวซึ่งอยู่ในท่าปรินิพพาน จนครั้งหนึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเสด็จมานมัสการ ด้วยเห็นพระพักตร์ที่อิ่มงดงามจึงประทานชื่อว่า “พระนอนแสนสุข”

ปาฏิหาริย์ของพระนอนแสนสุขที่เกิดขึ้นคือ ที่ปรากฏในพงศาวดารแห่งนครเชียงใหม่ว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๐๙๘ ครั้งนั้นเกิดศึกพม่าประชิดได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดสามอย่างในวันเดียวคือ ยอดเจดีย์หลวงกลางเมืองพังทลาย มีแร้งจับที่ยอดพระธาตุดอยสุเทพ และน้ำพระเนตรพระนอนแสนสุขตกเป็นเลือด และจากนั้นอีกสามวันเมืองเชียงใหม่ก็ถูกพม่ายึดไป จากนั้นวัดพระนอนแสนสุขก็กลายวัดร้าง จนเมื่อประมาณ ๑๕๐ ปีที่ผ่านมานี้ มีผู้เฒ่าชาวเมืองพิงค์ชื่อว่า หมอคำ หรือ หมอประคำ ผ่านมาพบเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งซึ่งขณะนั้นมีต้นไม้เป็นป่าห้อมล้อม ได้เห็นพระพักตร์ที่งดงามจึงเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และได้ชักชวนชาวบ้านให้มาช่วยกันบูรณะพระพุทธรูปและวัดขึ้นใหม่

ศรัทธาวัด: ประมาณ ๓๑๙ ครัวเรือน ได้แก่หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ ตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองผึ้ง และหมู่ที่ ๔ ตำบลหนองแฝก

เจ้าอาวาสปัจจุบัน

พระครูโสภณธรรมานุวัตร (สงคราม อาจิณณธัมโม) มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ และยังดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะอำเภอสารภี ผู้จัดการโรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา พระครูโสภณธรรมานุวัตร (พระมหาสงคราม) อาจิณฺณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่  จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี

อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนอนป่าเก็ดถี่

พระสุเมโธเถระ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระสุเมโธเถระ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระสุคํญโธเถระ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระมณีวรรณโณ (ครูบามณีวรรณ) ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระมหาปรีชา อตฺตปรีชา ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระมหาบุญเป็ง ปุญญปภา ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระครูอนุรักษ์ปริยัติคุณ (สงวน) ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระสุภาจาโร (คัมภีรธรรม) ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระครูโสภณธรรมานุวัตร (พระมหาสงคราม อาจิณฺณธมฺโม) ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน

แผนที่วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดเวฬุวัน (วัดปันเจียง) ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี

วัดหนองแฝก ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี

วัดต้นเหียว ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสาภี

วัดศรีโพธาราม(วัดสังก๋า) ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี