วัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย

0
1182

วัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดมงคลเศรษฐี

เจ้าอาวาสวัดมงคลเศรษฐี

ลำดับเจ้าอาวาสวัดมงคลเศรษฐี

แผนที่วัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดมงคลเศรษฐี ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่