วัดม่วงคำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ

0
745

วัดม่วงคำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดม่วงคำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดม่วงคำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดม่วงคำ

เจ้าอาวาสวัดม่วงคำ

ลำดับเจ้าอาวาสวัดม่วงคำ

แผนที่วัดม่วงคำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดม่วงคำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่