วัดม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

0
893
วัดม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดม่อนหินไหล หมู่ที่ 9 บ้านม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
วัดม่อนหินไหล บ้านม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2475

ประวัติวัดม่อนหินไหล
ตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2475 พระครูสมุห์ ธนดล กตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดม่อนหินไหล
เจ้าอาวาสวัดม่อนหินไหล

ลำดับเจ้าอาวาสวัดม่อนหินไหล

แผนที่วัดม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดม่อนหินไหล ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าแก้วอัมพวัน ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

วัดสันติสุข ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

วัดแม่แพง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

วัดผาแดง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว