วัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

0
1263
วัดรัตนาราม บ้านต้นแก้ว ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ.2331 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2493

วัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดรัตนาราม หมู่ 4 บ้านต้นแก้ว ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

วัดรัตนาราม บ้านต้นแก้ว ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ.2331 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2493

ประวัติวัดรัตนาราม

วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ทำการอำเภอแม่ริม ความเป็นมาของวัดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า ชื่อเดิมที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดต้นแก้ว เพราะมีดอกแก้วเป็นสัญลักษณ์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ใดไม่ปรากฏหลักฐาน มูลเหตุในการสร้างวัดนี้อาศัยจิตศรัทธาของชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวพม่าเพราะจากการศึกษาพบในคัมภีร์ใบลานแต่คาดว่าคงสร้างประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว

ที่ตั้งเดิมของวัดอยู่กลางทุ่งนาต่อมาได้ย้ายมาอยู่ในที่ปัจจุบันนี้

เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม

พระครูธรรมธรคะนอง ภทฺทวโร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดรัตนารารม ประวัติด้านการศึกษาของพระครูธรรมธรคะนอง ภทฺทวโร พระครูธรรมธรคะนอง ภทฺทวโร เจ้าอาวาสวัดรัตนารารม จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท

ลำดับเจ้าอาวาสวัดรัตนาราม

แผนที่วัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดรัตนาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

วัดดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

วัดบุปผาราม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม

วัดป่าดาราภิรมณ์ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม