วัดวุฑฒิราษฏร์ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง

0
1632
วัดวุฑฒิราษฏร์(วัดบ้านฟ่อน) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดวุฑฒิราษฏร์(วัดบ้านฟ่อน) ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัดวุฑิราษฏร์ หรือ วัดบ้านฟ่อน

วัดวุฑฒิราษฏร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๐ บ้านฟ่อน ถนนสายหางดง – สะเมิง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๖ ตางรางวา ส.ค. ๑ เลขที่ ๙

อาณาเขต

ทิศเหนือ ประมาณ ๖๐ เมตร จดที่ดินเอกชน

ทิศใต้ ประมาณ ๕๐ เมตร จดที่ดินเอกชน

ทิศตะวันออก ประมาณ ๘๐ เมตร จดถนนสายหางดง – สะเมิง

ทิศตะวันตก ประมาณ ๗๗ เมตร จดแม่น้ำแม่ท่าช้าง

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖ ไร่ ๒ งาน ๖๘ ตารางวา ส.ค.๑ เลขที่ ๙

อาคารสาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ ปูชนียวัตถุประกอบด้วย พระพุทธรูป พระบรมธาตุ และเจดีย์ภายในบรรจุวัตถุโบราณหลายอย่าง

 

วัดวุฑฒิราษฏร์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ พ.ศ.๒๔๑๓ โดยมีพระอธิการชัยอภิชโย นำศรัทธาชาวบ้านถากถางพื้นที่บริเวณที่จะสร้างวัด เสร็จแล้วได้สร้างเสนาสนะขึ้น เดิมชื่อว่า วัดสันขวางบ้านฟ่อน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสประกอบด้วย

รูปที่ ๑ พระอธิการอินชัย อภิชโย พ.ศ. ๒๔๑๓-๒๔๓๕

รูปที่ ๒ พระอธิการคำ คมมภีไร พ.ศ. ๒๔๓๕-๒๔๗๒

รูปที่ ๓ พระอธิการอินตา สิทธิโก พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๙๒

รูปที่ ๔ พระอธิการคำมูล สิริวิชโย พ.ศ.๒๔๙๒-๒๕๒๕

รูปที่ ๕ หลวงพ่อครูบาดวงดี ยติโก พ.ศ.๒๕๒๕-

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อวัด: วัดวุฑฒิราษฏร์
ประเภทวัด: วัดราษฏร์ / พัทธสีมา
นิกาย: มหานิกาย
ที่ตั้ง: 110 หมู่ 2 บ้านฟ่อน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง เชียงใหม่
เนื้อที่: 6 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา

ประวัติความเป็นมา : เดิมชื่อ วัดบ้านฟ่อนสันขวาง

สถานะภาพของวัดในปัจจุบัน

– ได้รับอนุญาติตั้งเป็นวัด พ.ศ.2430
– ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่่อ วันที่ 21 เดือน พ.ศ.2494

สถานที่น่าสนใจภายในวัด

ความน่าสนใจภายในวัด

หลวงปู่ครูบาดวงดี ยติโก