วัดศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย

0
548

วัดศรีทรายมูล(วัดแม่แต) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดศรีทรายมูล

เจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล

ลำดับเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล

แผนที่วัดศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดศรีทรายมูล ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่