วัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

0
1979
วัดศรีล้อม เลขที่ 138 หมู่ 4 บ้านป่าแง๊ะ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

วัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดศรีล้อม เลขที่ 138 หมู่ 4 บ้านป่าแง๊ะ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
วัดศรีล้อม บ้านป่าแง๊ะ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 อนุญาติตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2473

ประวัติวัดศรีล้อม

วัดศรีล้อม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465 ตามประวัติวัดแจ้งว่าสร้างประมาณ พ.ศ. 2473 แต่เดิมเป็นอารามมานาน เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาศรัทธาชาวบ้านจะไปนิมนต์พระจากวัดใกล้เคียงมาจำพรรษา พอออกพรรษาบางปีก็มีพระ บางปีก็ไม่มีพระ เป็นเช่นนี้อยู่หลายปี ในปี พ.ศ. 2465 คณะศรัทธาจึงได้นิมนต์ พระอิ่นคำ ขัตติโย จากวัดแม่กุ้ง มาอยู่จำพรรษา ปี พ.ศ. 2473 ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีล้อม
ศรัทธาผู้มอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน  นายบุญเกื้อ แต้มทอง
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2465
ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2473

เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม

เจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตรชั้นประทวน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบล (จต.)วัดศรีล้อม และยังดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส ประวัติด้านการศึกษาของเจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ เจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดศรีล้อม จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนบ้านกวน เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2510

ลำดับเจ้าอาวาสวัดศรีล้อม

พระอธิการอิ่นคำ ขตฺติโย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 ถึงปี พ.ศ.2505
พระอธิการอ้าย อินฺทสาโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 ถึงปี พ.ศ.2522
พระอธิการบุญชื่น ชิตจิตฺโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ถึงปี พ.ศ.2525
พระศรีลัย กนฺตวีโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ถึงปัจจุบัน
พระครูอินถา ทสสฺณีโย ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน

แผนที่วัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดศรีล้อม ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดอินเทพ ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

วัดขันแก้ว ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

วัดทุ่งอ้อ(วัดทุ่งอ้อหลวง) ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง

วัดคันธาราม(วัดทุ่งอ้อ) ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง