วัดสันติพนาราม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

0
911
วัดสันติพนาราม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสันติพนาราม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดสันติพนาราม หมู่ 9 บ้านสหกรณ์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันติพนาราม บ้านสหกรณ์ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เริ่มก่อสร้างเมื่อ 2520 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2550

ประวัติวัดสันติพนาราม

วัดสันติพนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 70 หมู่ 9 บ้านสหกรณ์ ต.สันติพนาราม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทิศเหนือจรดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศใต้จรดสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออกจรดบ้านป่าบง ม.1 ทิศตะวันตกจดถนน โดยได้รับที่ดินรับมอบบริจาคถวายจากอุ้ยหนานหน้อย ปัญญา ปัจจุบันนิคมสหกรณ์ ได้เข้ามาครอบครองและได้รับเอกสารสิทธิให้ใช้ที่ดินจัดสร้างวัดจัดจากนิคมสหกรณ์ วัดสันติพนารามได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2520 มีพ่อหลวงปาน สิงห์ธรและพ่อหนานกุศล มาลา เป็นประธานในการก่อสร้างเสนาสะนะประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลังและภายหลังได้ทำการก่อสร้างศาลาเพิ่มเติมอีกหลายหลังและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2550

เจ้าอาวาสวัดสันติพนาราม

พระอธิการสวัสดิ์ สนตกาโย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดสันติพนาราม ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการสวัสดิ์ สนตกาโย พระอธิการสวัสดิ์ สนตกาโย เจ้าอาวาสวัดสันติพนาราม จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) จากสถานบันการศึกษาร.ร. บ้านป่าบง

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสันติพนาราม

พระทองทิพย์ สิริวณโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 ถึงปี พ.ศ.2524
พระอาทิตย์ อภิวุฑฒโน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ถึงปี พ.ศ.2526
พระวิจารย์ เซมจาโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ถึงปี พ.ศ.2527
พระสุทัศน์ ปศนนจิตโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึงปี พ.ศ.2533
พระประยูร ปญญาวชิโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 ถึงปี พ.ศ.2546
พระสวัสดิ์ สนตกาโย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ถึงปี พ.ศ.2554

แผนที่วัดสันติพนาราม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดสันติพนาราม ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดบวกหมื้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง

วัดสันติบถ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

วัดติยะสถาน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง

วัดแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง