วัดสิริธรรมมงคล ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง

0
568

วัดสิริธรรมมงคล ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดสิริธรรมมงคล ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดสิริธรรมมงคล ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดสิริธรรมมงคล

เจ้าอาวาสวัดสิริธรรมมงคล

ลำดับเจ้าอาวาสวัดสิริธรรมมงคล

แผนที่วัดสิริธรรมมงคล ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดสิริธรรมมงคล ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่