วัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง

0
1487
วัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดหนองอึ่ง เลขที่ 595 หมู่ 5 บ้านหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

วัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2410

ประวัติวัด
วัดหนองอึ่ง ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2410 แต่เดิมที่ตั้งวัดเคยเป็นที่ราบลุ่ม เวลาฝนตกลงมาน้ำก็จะเจิ่งนอง กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ๆ พวกสัตว์ จำพวก กบ อึ่งอ่าง ก็พากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงพากันเรียกว่า หนองอึ่ง เมื่อมีการก่อสร้างวัด ได้มีผู้รักษาการเจ้าอาวาสในสมัยนั้น เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง พร้อมศรัทธาชาวบ้าน สร้างเสนาสนะต่าง ๆ ของวัดมีกุฏิที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร และวิหาร ศาลา เป็นต้น สำหรับเจ้าอาวาสที่เป็นผู้ริเริ่มทำการก่อสร้างนั้น เรียกนามขานท่านว่า ครูบาวงค์ โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในสมัยนั้นบอกเล่ากล่าวขานกันมา วัดนี้เมื่อมีพระภิกษุ สามเณรอาศัยอยู่ครบจำนวนสงฆ์ แล้วจึงได้ขอเสนอจัดตั้งวัด ไปยังเจ้าคณะสงฆ์ ตามลำดับชั้น โดยตั้งชื่อวัดตามชื่อวัดตามชื่อของหมู่บ้าน คือหมู่บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดหนองอึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสงฆ์มหานิกาย ทิศเหนือจดที่ราษฎร ทิศใต้จดทางสาธารณะ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 72 ตารางวา วัดหนองอึ่ง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2410

เจ้าอาวาสวัด
พระครูวาปีจันโทภาส จนฺทรํสี มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดหนองอึ่ง และยังดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าคณะตำบล (จต.) ประวัติด้านการศึกษาของพระครูวาปีจันโทภาส จนฺทรํสี จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง
อดีตเจ้าอาวาสวัด

พระครูบาวงศ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2410 ถึงปัจจุบัน
พระอธิการหนิ้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2435 ถึงปัจจุบัน
พระอธิการแก้ว ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2450 ถึงปัจจุบัน
พระอธิการปั๋น ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ถึงปัจจุบัน
พระผัด ปัญญาวุฒิโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ถึงปัจจุบัน
พระปัน ธมมฺวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน
พระกองแก้ว กฺตตจิตโต ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2501 ถึงปี พ.ศ.2507
พระมูล สิริจันโท ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 ถึงปี พ.ศ.2511
พระอธิการก๋องคำ เขมธัมโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 ถึงปี พ.ศ.2527
พระครูวาปีจันโทภาส ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2427 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดหนองอึ่ง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าเจริญธรรม ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง

วัดป่าจู้ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง

วัดข่วงมื่น ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง

วัดสันทรายมูล (วัดป่าหนาด) ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง