วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด

0
2563
วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้ง เลขที่ 99 หมู่ 3 หางดง ฮอด – วังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50240

ประวัติ วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อ พ.ศ.2481 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำปิง มีพระอธิการจอมคำ ชยวงโศ พระตอง พระอภิวงค์ พระกุณา ร่วมกับ พ่อถวาย พ่อเกิดวงศ์ พ่อหนานแสง พ่อใจ๋ อินต๊ะ พ่อคำหล้า การบูรณ์ พ่อโป้ พ่อคำ ำ่อจอม พ่อต๋า พ่อบุญมา พ่อจันทร์ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้น ต่อมา พ.ศ.2507 ได้อพยพมาสร้างวัดขึ้ยใหม่ ในที่ๆ ทางราชการจัดให้เพราะสถานที่เดิมนั้นถูกน้ำจากเขื่อนภูมิพลท่วม ได้รับพระราขทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2533 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ประกาศรับรองสภาพวัดวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2551

เรียบเรียงโดย at-chiangmai.com

แผนที่ วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่