วัดฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี

0
1813
วัดฮ่องกอก(ดวงดี) เลขที่ 1 หมู่ 9 บ้านฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2454

วัดฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดฮ่องกอก เลขที่ 1 หมู่ 9 บ้านฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

วัดฮ่องกอก(ดวงดี) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2454

ประวัติความเป็นมา

วัดฮ่องกอก (ดวงดี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ในพระพุทธศาสนา อายุประมาณ 700 กว่าปี สร้างในสมัยเวียงกุมกามเป็นราชธานี ซึ่งปกครองโดยพญามังรายมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั้งลำน้ำแม่สะลาบ ที่ได้นามว่า “ฮ่องกอก” นั้น เนื่องจากในอดีตบริเวณนั้นเต็มไปด้วยร่อง (แนว) ต้นมะกอก ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติ

ต่อมาวัดฮ่องกอกได้ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ทำให้วัดฮ่องกอกกลายสภาพเป็นวัดเหลือแต่ซากโบถส์ วิหาร เจดีย์ ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2454 ศรัทธาประชาชนในหมู่บ้านได้พร้อมใจกัน บูรณะปฏิสังขรณ์วัดฮ่องกอก โดยนิมนต์ พระครูบาปัญญา สำนักวัดปากกอง ตำบลสารภี  มาเป็นองค์อุปถัมภ์บูรณะปฏิสังขรณ์ ได้มีการสร้าง กุฏิ วิหาร โบสถ์ เจดย์ เสนาสนะภายในวัด และมีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษาตลอดมา และวัดฮ่องกอกก็เจริญรุ่งเรืองตราบถึงปัจจุบันนี้

เจ้าอาวาส
พระอธิการสุรชัย ปุณุณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดฮ่องกอก

พระอธิการสุรชัย ปุณุณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดฮ่องกอก จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาโท จากสถานบันการศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

อดีตเจ้าอาวาส

พระครูบาปัญญา ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระสมชาย ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
หลวงพ่อคณิตสร ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระครูนิคมธรรมประศาสน์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ.2548
พระอธิการสุรชัย ปุณฺณวุฑฺโฒ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้ๆ วัดฮ่องกอก ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วัดกอประจำโฮง ตำบลสารภี อำเภอสารภี

วัดแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี

วัดป่าเป้า(วัดร่มป่าตอง) ตำบลชมภู อำเภอสารภี

วัดปากกอง ตำบลสารภี อำเภอสารภี