วัดเด่นสารภี ตำบลหางดง อำเภอฮอด

0
672

วัดเด่นสารภี ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดเด่นสารภี ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดเด่นสารภี ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดเด่นสารภี

เจ้าอาวาสวัดเด่นสารภี

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเด่นสารภี

แผนที่วัดเด่นสารภี ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดเด่นสารภี ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่