วัดเทพกุญชร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง

0
1531
วัดเทพกุญชร(วัดหนองช้าง) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดเทพกุญชร(วัดหนองช้าง) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดเทพกุญชร(วัดหนองช้าง) เลขที่ 130 หมู่ 7 บ้านหนองช้าง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50340

วัดเทพกุญชร(วัดหนองช้าง) บ้านหนองช้าง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2365 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2531

ประวัติวัดเทพกุญชร

วัดเทพกุญชร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2365 ตามประวัติแจ้งว่า สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2430 ชาวบ้านเรียกว่า วัดหนองช้าง

เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร

พระอธิการดวงคำ คุณสํวโร มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น ชั้นโท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร ประวัติด้านการศึกษาของพระอธิการดวงคำ คุณสํวโร พระอธิการดวงคำ คุณสํวโร เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าเป้า เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.2493

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร

พระอธิการรัน ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระอธิการอ้าย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2460 ถึงปี พ.ศ.2474
พระอธิการคำปัน เตมิยะ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2476 ถึงปี พ.ศ.2484
พระอธิการคำมา อินทุโม ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2485 ถึงปี พ.ศ.2495
พระอธิการแก้ว ญาณวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ถึงปัจจุบัน
พระดวงคำ คุณสังวโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดเทพกุญชร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดเทพกุญชร ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วัดพฤกษาราม ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง

วัดเด่นชัย-ป่าแดง ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง

วัดอินทราพิบูลย์ (วัดหนองไคร้) ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง

วัดรัตนาราม ตำบลทุ่งต้อม อำเภอหางดง