วัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

0
1535
วัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดเทพนิมิตร 14/5 หมู่ 1 บ้านแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วัดเทพนิมิตร บ้านแม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2538

ประวัติวัดเทพนิมิตร

วัดเทพนิมิต เดิมเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ชาวบ้านแม่ข่าน้อย หมู่ที่ 1 มีประชากรอยู่จำนวนมาก บ้างก็ไปทำบุญกับวัดที่อยู่ไกล้เคียง เช่น วัดป่าแดด , วัดสันป่าลาน หรือ ปัจจุบันคือ วัดศรีปิงเมือง ต.หายยา ต่อมามีถนนซุปเปอร์มหิดลตัดผ่านทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านเกิดความยากลำบาก เพาะต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ชาวบ้านจึงตัดสินใจโดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน สร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นมา และได้กราบนิมนต์พระภิกษุเข้ามาอยู่จำพรรษา เพื่อไม่ให้ชาวบ้านต้องลำบากที่จะเดินทางไปทำบุญในช่วงฤดูพรรษาจนถึงปัจจุบันนี้

เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร

พระครูธรรมธรบพิตร ฐิตโสภโณ มีลำดับชั้นสมณศักดิ์เป็น พระฐานานุกรม ที่พระครูธรรมธร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น หัวหน้าสงฆ์วัดเทพนิมิตร ประวัติด้านการศึกษาของพระครูธรรมธรบพิตร ฐิตโสภโณ พระครูธรรมธรบพิตร ฐิตโสภโณ เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) จากสถานบันการศึกษาโรงเรียนวัดเสาหิน

ลำดับเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร

พระสายหยุด ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ถึงปี พ.ศ.2540
พระครูธรรมธรบพิตร ฐิตโสภโณ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน

แผนที่วัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดเทพนิมิตร ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัดป่าแดด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดต้นตาลโตน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่

วัดดอนชัย ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่