วัดแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม

0
1468
วัดแม่นาจร บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดแม่นาจร หมู่ 5 บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วัดแม่นาจร บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2450 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2530

ประวัติวัดแม่นาจร

วัดแม่นาจร บ้านแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2450 ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2530

เจ้าอาวาสวัดแม่นาจร

พระหลาน สุเมธโส ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น เจ้าอาวาสวัดแม่นาจร ประวัติด้านการศึกษาของพระหลาน สุเมธโส พระหลาน สุเมธโส เจ้าอาวาสวัดแม่นาจร จบการศึกษาศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)

ลำดับเจ้าอาวาสวัดแม่นาจร

แผนที่วัดแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดแม่นาจร ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วัดบ้านสบวาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม

วัดแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม

วัดกู่ใต้ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม

วัดนาฮ่อง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม