วัดแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว

0
956
วัดแม่พวก เลขที่ 65 หมู่ที่ 7 บ้านแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 วัดแม่พวก เคยเป็นป่าทึบมาก่อน เคยมีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ ตอนนั้นเป็นสายธรรมยุต

วัดแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดแม่พวก เลขที่ 65 หมู่ที่ 7 บ้านแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

นิกาย มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อพ.ศ. 2547

ประวัติความเป็นมา วัดแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดแม่พวก เคยเป็นป่าทึบมาก่อน เคยมีพระธุดงค์มาปักกลดอยู่ ตอนนั้นเป็นสายธรรมยุต พอชาวบ้านมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ก็ได้สร้างที่พักให้พระชั่วคราว และขอทำเรื่องสร้างวัดจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นมหานิกายและสร้างวัดแม่พวกดังกล่าว และได้สร้างถาวรวัตถุต่อมา

พระจตุรงค์ ขนฺติธโร ปัจจุบันอายุ 31 ปี บวชมาแล้ว 11 พรรษา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่พวก ประวัติด้านการศึกษาของพระจตุรงค์ ขนฺติธโร
พระจตุรงค์ ขนฺติธโร เจ้าอาวาสวัดแม่พวก จบการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อปีการศึกษา พ.ศ.

 

อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

พระบุญ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระต๋อง ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระทองสุข ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระหนึ่ง ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระคำอ้าย โชติปญฺโญ ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระบุญเลื่อน จารุธมฺโม ไม่ทราบปี พ.ศ. ที่แน่นอน
พระจาตุรงค์ ขนฺติธโร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน

เสนาสนะภายในวัดแม่พวก

เจดีย์ พระธาตุศรีพรหมมงคลจตุรทิศ สมเด็จพระญาณสังวรทรงประทานชื่อพระธาตุดังกล่าว

แผนที่วัดแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


วัดที่อยู่ใกล้วัดแม่พวก ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

วัดห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

วัดพุทธมณฑลล้านนา ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว

วัดนิคมสหกรณ์ร่มเกล้า ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว

วัดหนองบัวไชยมงคล ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว