วัดโป่งช้างคต ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง

0
724

วัดโป่งช้างคต ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดโป่งช้างคต ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดโป่งช้างคต ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดโป่งช้างคต

เจ้าอาวาสวัดโป่งช้างคต

ลำดับเจ้าอาวาสวัดโป่งช้างคต

แผนที่วัดโป่งช้างคต ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใกล้เคียงวัดโป่งช้างคต ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่