วัดใหม่ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

0
746
วัดใหม่ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดใหม่ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ตั้ง : วัดใหม่ห้วยมะนาว บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
วัดใหม่ห้วยมะนาว บ้านใหม่สวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ได้รับพระราชทานพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ.

ประวัติวัดใหม่ห้วยมะนาว(วัดใหม่สวรรค์(ห้วยมะนาว))

เจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยมะนาว(วัดใหม่สวรรค์(ห้วยมะนาว))

ลำดับเจ้าอาวาสวัดใหม่ห้วยมะนาว(วัดใหม่สวรรค์(ห้วยมะนาว))

แผนที่วัดใหม่ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


วัดใกล้เคียงวัดใหม่ห้วยมะนาว ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วัดดอยสัพพัญญู ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

วัดสันมหาพน ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

วัดใหม่เมืองสวรรค์ ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง

วัดบ้านใหม่ปางเติม ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง