วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

0
284
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา เชิญร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ไฝ่ความดี” วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

พบกับกิจกรรมการแสดงบนเวที เกมส์ ต่างๆ ของรางวัลมากมาย

สื่อแห่งโลกจินตานาการเด็ก กิจกรรมเด็ก เชียงใหม่

เปิดโลกแห่งจินตนาการ กิจกรรมเด็ก สรรสร้าง สนุกสนาน ติดตามข่าวสารงานกิจกรรมเด็ก เชียงใหม่ ได้ที่นี่ ส่งเสริมเพิ่มจินตนาการให้น้องๆ และได้ออกกำลังกายไปในตัว พร้อมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นพบ “ตัวฉัน” ผ่านการ “เล่น” สื่อการแห่งโลกจินตนาการของเด็กต้อง at-chiangmai.com

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่จัดงาน องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่