วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

0
241
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ

🗓️วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
🔹เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
📍ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ
พบกับ…🎁🎉🛍️🧸🎠🍭
-กิจกรรมนันทนาการ อาทิ เกมส์เหยียบลูกโป่ง , เกมส์เป่าลูกโป่ง , เกมส์เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ
-การแสดงบนเวทีจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในตำบลสันผีเสื้อ
-กิจกรรมในซุ้มต่างๆ
-จับฉลากรางวัล
ฯลฯ

chiang mai art exhibition

Explore northern Thailand’s cultural offerings, with our guide to Chiang Mai’s ten unmissable contemporary art galleries. Chiang Mai has a flourishing arts scene across multiple genres, from craft to contemporary, sketches to sculptures, surrealism to street art.

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ

สถานที่จัดงานลานกิจกรรมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ