วันเสียเดือนเมือง 2563

0
1690
วันเสีย เดือนเมือง ปฏิทินล้านนา 2563 วันเสีย ถือว่าเป็นวันที่คนเหนือเชื่อว่าเป็นวันที่ไม่ดีเป็นวันอัปมงคล ไม่เหมาะสมที่จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างสำคัญเกิดขึ้นในครอบครัว หรือจัดงานต่าง ๆ

วันเสีย เดือนเมือง ปฏิทินล้านนา 2563 วันเสีย ถือว่าเป็นวันที่คนเหนือเชื่อว่าเป็นวันที่ไม่ดีเป็นวันอัปมงคล ไม่เหมาะสมที่จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างสำคัญเกิดขึ้นในครอบครัว หรือจัดงานต่าง ๆ

สำหรับวันเสีย นั้นหากว่าเป็นคนเหนือและยังยึดถือปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมของล้านนาแล้ว เวลาประกอบกิจกรรมสำคัญ หรือเริ่มต้นกิจการ สร้างบ้าน ปลูกเรือน จัดงานต่าง ๆ ก็ควรจะตรวจสอบตรวจดูว่าวันที่เราต้องการนั้นตรงกับวันเสียหรือไม่ เพราะการยึดถือปฏิบัติตามนั้นนอกจากจะช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไปสู่ลูกหลานแล้ว อีกหนึ่งอย่างนั้นยังช่วยให้เราสบายใจ มีกำลังใจที่จะทำกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี สำหรับ วันเสีย เดือนล้านนา ปี พ.ศ. 2563 และสามารถนำไปเทียบเพิ่ม ซึ่งมี วันวอดวาย วันโลกาวินาศ ซึ่งก็ถือเป็นวันอัปมงคลเช่นกัน เพื่อจะได้ฤกษ์ยามที่ดี วันดี เดือนเมืองล้านนา 2563 แล้วสามารถตรวจสอบเพิ่มได้ที่นี่ ปฏิทินล้านนา 2563 มื้อจั๋นวันดี ปีชวด พุทธศักราช 2563 ปีกัดใค้ – กดใจ้ จุลศักราช 1381 – 1382 ตัว ปกติมาส อธิวาร อธิกสุรทิน มาสเกณฑ์ 17093 อวมาน 29 หรคุณ 504789 กัมมัชพล 753 อุจจพล 3208 ดิถี 24 วาร 5 ก็จะมีดังนี้

วันเสีย เดือนมกราคม 2563

วันพุธ ที่ 1 มกราคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 4

วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5

วันเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2563

วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6

วันเสีย เดือนมีนาคม 2563

วันอังคาร ที่  3 มีนาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่  10 มีนาคม 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่  17 มีนาคม 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 6

วันพฤหัสบดี ที่  26 มีนาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่  28 มีนาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7

วันเสีย เดือนเมษายน 2563

วันพฤหัสบดี ที่  2 เมษายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่  4 เมษายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่  9 เมษายน 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่  11 เมษายน 2563 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่  18 เมษายน 2563 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 7

วันพุธ ที่  22 เมษายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่  24 เมษายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่  29 เมษายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

วันเสีย เดือนพฤษภาคม 2563

วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่  6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่  8 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่  13 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่  15 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่  20 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 8

วันอาทิตย์ ที่  24 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่  25 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่  31 พฤษภาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9

วันเสีย เดือนมิถุนายน 2563

วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 14 มิถุนายน 2563 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2563 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 9

วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่  30 มิถุนายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10

วันเสีย เดือนกรกฏาคม 2563

วันอังคาร ที่ 7 กรกฏาคม 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 14 กรกฏาคม 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 10

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฏาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11

วันเสีย เดือนสิงหาคม 2563

วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 11

วันพุธ ที่ 19 สิงหาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12

วันเสีย เดือนกันยายน 2563

วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2563 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 12

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือนเกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันเสีย เดือนตุลาคม 2563

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2563 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 11 ตุลาคม 2563 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน ยี่

วันเสีย เดือนพฤศจิกายน 2563

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน ยี่

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3

วันเสีย เดือนธันวาคม 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 3

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2563 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 4