วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2564

0
10160
วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2564 ปฏิทินล้านนา 2564 วันเสีย ถือว่าเป็นวันที่คนเหนือเชื่อว่าเป็นวันที่ไม่ดีเป็นวันอัปมงคล ไม่เหมาะสมที่จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างสำคัญเกิดขึ้นในครอบครัว และไม่ควรจัดงานสำคัญต่าง ๆ ในวันเสียนี้

วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2564 ปฏิทินล้านนา 2564 วันเสีย ถือว่าเป็นวันที่คนเหนือเชื่อว่าเป็นวันที่ไม่ดีเป็นวันอัปมงคล ไม่เหมาะสมที่จะมีกิจกรรมที่ค่อนข้างสำคัญเกิดขึ้นในครอบครัว และไม่ควรจัดงานสำคัญต่าง ๆ ในวันเสียนี้

วันเสีย ตามประเพณีและความเชื่อของคนล้านนา หรือคนเหนือนั้น สำหรับคนที่ดูฤกษ์ดูยาม เพื่อวันสำหรับทำกิจกรรมสำคัญใดๆ งานมงคลหรืองานบุญแล้ว จะเลี่ยงไม่จัดกิจกรรม หรือจัดงานสำคัญวันเสียนี้เด็ดขาด ซึ่งวันดีวันเสีย สำหรับปี 2564 นั้น วันเสียก็จะตรงกับวันต่าง ๆ ดังนี้

วันเสีย เดือนมกราคม 2564

วันศุกร์ ที่ 1 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 4

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 5

วันเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 5

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6

วันเสีย เดือนมีนาคม 2564

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 6

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 7

วันเสีย เดือนเมษายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 10 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 7

วันพุธ ที่ 14 เมษายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 8

วันเสีย เดือนพฤษภาคม 2564

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 8

วันอาทิตย์ ที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่  23 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่  24 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่  30 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่  31 พฤษภาคม 2564 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 9

วันเสีย เดือนมิถุนายน 2564

วันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 9

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่  29 มิถุนายน 2564 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 10

วันเสีย เดือนกรกฏาคม 2564

วันอังคาร ที่ 6 กรกฏาคม 2564 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 13 กรกฏาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 20 กรกฏาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 27 กรกฏาคม 2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 10

วันเสีย เดือนสิงหาคม 2564

วันอังคาร ที่ 3 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 10

วันพฤหัสบดี ที่ 12 สิงหาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 11

วันเสีย เดือนกันยายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 11

วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 12

วันเสีย เดือนตุลาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม 15 ค่ำ เดือน 12

วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันเสีย เดือนพฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน ยี่

วันเสีย เดือนธันวาคม 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 25 ธันวาคม 2564 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 3

สำหรับวันดีวันเสียล้านนา ของปี 2563 สามารถดูได้ที่นี่ ปฏิทินล้านนา 2563 หรือถ้าต้องการดูเฉพาะ วันเสียล้านนา 2563 หากข้อมูลของ วันเสีย ปีปฏิทิน 2564 มีการผิดพลาดประการใด สามารถแจ้งได้ที่ https://www.facebook.com/atchiangmaicom