วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2565

0
16355
วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2565

วันเสีย เดือนเมือง ล้านนา 2565 ปฏิทินล้านนา 2565 วันเสีย ปฏิมินล้านนา 2565 มื้อจั๋นวันดี ปีขาล พุทธศักราช 2565 จุลศักราช 1383 – 1384 ตัว ปกติมาส ปกติสุรทิน

วันเสีย ถือว่าเป็นวันที่มีกำลังวัน ร้ายสูงสุด เป็นวันแรงทางลบทางไม่ดี ถือว่าเป็นวันที่เหมาะกับการกระทำการมงคลใด ๆ ก็ตาม ตามความเชื่อของคนล้านนา หรือคนเหนือนั้น สำหรับคนที่ดูฤกษ์ดูยาม เพื่อวันสำหรับทำกิจกรรมสำคัญใดๆ งานมงคลหรืองานบุญแล้ว จะเลี่ยงไม่จัดกิจกรรม หรือจัดงานสำคัญวันเสียนี้เด็ดขาด ซึ่งวันดีวันเสีย สำหรับปฏิทินล้านนา ปี 2565 นั้น วันเสียก็จะตรงกับวันต่าง ๆ ดังนี้

ดูฤกษ์ยามสำหรับจัดงานแต่งงาน ดิถีเรียงหมอน วันหัวเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงานล้านนา วันหัวเรียงหมอน 2565

วันเสีย เดือนมกราคม 2565

วันเสาร์ ที่ 1 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 3

วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม 2 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 4

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 4

วันเสีย เดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 5

วันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 5

วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 5

วันเสีย เดือนมีนาคม 2565

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 6

วันเสาร์ ที่ 29 มีนาคม 2565 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 6

วันเสีย เดือนเมษายน 2565

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 7

วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 7

วันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 7

วันเสีย เดือนพฤษภาคม 2565

วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม 3 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 8

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 8

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 8

วันเสีย เดือนมิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 12 มิถุนายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 9

วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน 2565 ตรงกับ แรม 12 ค่ำ เดือน 9

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 9

วันเสีย เดือนกรกฏาคม 2565

วันอังคาร ที่ 5 กรกฏาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 12 กรกฏาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 19 กรกฏาคม 2565 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 10

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 10

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฏาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11

วันเสีย เดือนสิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม 1 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 11

วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม 8 ค่ำ เดือน 11

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 11

วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2565 ตรงกับ แรม 5 ค่ำ เดือน 11

วันเสีย เดือนกันยายน 2565

วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน 12

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ตรงกับ แรม 11 ค่ำ เดือน 12

วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 12

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันเสีย เดือนตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 7 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2565 ตรงกับ แรม 6 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน เกี๋ยง

วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน ยี่

วันเสีย เดือนพฤศจิกายน 2565

วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน ยี่

วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน ยี่

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3

วันเสีย เดือนธันวาคม 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565 ตรงกับ แรม 7 ค่ำ เดือน 3

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 ตรงกับ แรม 9 ค่ำ เดือน 3

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 3

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4

วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565 ตรงกับ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2565 วิธีการหาวันเก้ากอง วิธีดูวันดีวันเสีย ตำราลานนา ฤกษ์งามยามดี ปฏทินล้านนา มื้อจั๋นวันดี ตัดผมวันไหนดีให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง